Sameskolstyrelsen bedriver fjärrundervisning i nord-, lule- och sydsamiska för förskoleklass, grundskola och gymnasium.

För att kunna planera organisationen för läsåret 2021/2022 vill vi få in anmälningar till samiska undervisningen inför skolstart i augusti 2021. Det är elevens rektor som gör anmälan.

Vid frågor, kontakta rektor Laila Stenberg,
Telefon: 0981-200 04
E-post: fjarrundervisning@sameskolstyrelsen.se