Snart är det påsk då våra elever vid sameskolorna har lov enligt följande dagar:

Gárasavvon: 15-22 april
Giron: 15-22 april
Váhtjer: 15-22 april
Jåhkåmåhkke: 15-22 april
Dearna: 15-22 april

Samij Åhpadusguovdásj och Tjállegoahte, Författarcentrum Sápmi arrangerar kortkurs i samiska litteraturvetenskap den 23-24 mars i Jokkmokk. Kursledare är Harald Gaski och Anne Wuolab som föreläser om den första samiska litteraturen till i dag. Sameskolstyrelsen täcker deltagaravgift för de anställda vid myndigheten som är intresserade att gå kursen.

Program: Kortkurs i samisk litteraturvetenskap

Vi välkomnar Birgit Skum-Påve som har börjat som vikarierande rektor vid sameskolan i Gárasavvon.

Nästa vecka, det vill säga mellan 4-8 mars har samtliga sameskolor sportlov.

I samband med Sametingets plenum i Orrestaare (Örnsköldsvik) 2019-02-19–21 valdes Daniel Holst (Jakt- och fiskesamerna) som ny ledamot i nämnden för Sameskolstyrelsen. Han ersätter Josefina Skerk (Jakt- och fiskesamerna) som begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot.

Sameskolstyrelsen har den 22 februari inlämnat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 till regeringen. Den beskriver den verksamhet som bedrivits inom myndigheten under året och med vilka resultat.

Här kan du ta del av Sameskolstyrelsens årsredovisning 2018

 

 

Sameskolstyrelsen vill tipsa om de samisktalande dockorna som kan användas för att stimulera barnets språkanvändning genom lek.

Läs mer om dockorna – klicka länk.

 

Med anledning av stormen Jan har rektor beslutat att för barnens och personalens säkerhet hålla sameskolan i Dearna stängd idag 11 januari och tills vädret har stabiliserats.

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna däribland Sameskolstyrelsen. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda.

Här hittar du regleringsbrev för Sameskolstyrelsen 2019

Sameskolstyrelsen har en torvkåta i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby som är i behov av renovering. 

Kåtorna är i olika skick och anbudet gäller helentreprenad på kåta/kåtor. Arbetet ska följa Sametingets riktlinjer vid renovering av befintliga byggnader. Planerade insatser utifrån objektets behov ska finnas med i anbudet. Tidsperiod 1-3 år, kåtorna ska vara färdigställda senast 2021-09-30. I anbudet ska ett samlat belopp på anbudet exklusive moms finnas. Anbudslämnaren och medarbetare ska ha erforderliga tillstånd för att kunna utföra arbetet  på ett säkert sätt. 

Anbudsunderlag finns att ladda ner här: Sameskolstyrelsen Anbud – Torvkåtor