Idag har Sameskolstyrelsen lämnat in sitt budgetunderlag för åren 2020-2022 till regeringen. Det är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren och myndighetens ambition om hur verksamheten ska utvecklas. Regeringen använder sedan budgetunderlaget som ett underlag när den förbereder förslaget till statsbudget.

Här kan du ta del av Sameskolstyrelsens budgetunderlag 2020-2022.