Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har beslutat att inte erbjuda allmän förskola/förskola vid Giron ovdaskuvla till så kallade 15-timmarsbarn, från och med tisdag 17 mars och två veckor framöver. Eventuellt kan detta beslut komma att förlängas beroende på hur situationen utvecklar sig.

För att minska risken för eventuell smittspridning av covid-19 (Coronavirus) uppmanas all personal inom förskola och skola som har symptom på förkylnings- eller luftvägsinfektion att stanna hemma från arbetet.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19