Mellan vecka 26-27 dvs 26 juni t o m 7 juli har kansliet begränsade öppettider mellan 09:00-12:00.

Om du önskar att besöka kansliet mellan vecka 28-31 dvs 10 juli t o m 4 augusti måste du avtala besökstid i förväg. Du kontaktar Anders Nygårds på mejl: anders.nygards@sameskolstyrelsen.se alternativt telefon: 0971-442 07.