Om du önskar att besöka kansliet under juli månad måste du avtala besökstid i förväg. Du kontaktar Anders Nygårds på mejl: anders.nygards@sameskolstyrelsen.se alternativt telefon: 0971-442 07