Med anledning av Trettondagsafton den 5 januari har Sameskolstyrelsens kansli begränsade öppettider mellan 09:00-12:00.