Årets elevmässa i Jokkmokk

Alla skolor i Jokkmokk deltar i elevmässan där eleverna får visa upp och även sälja produkter de har tillverkat under året.

Invigningen började med att Sameskolans elever sjöng några sånger ledda av lärare från skolan. Mässan var välbesökt av många vuxna som elever.

Sameskolans elever och förskolan Giella visade saker som barnen hade tillverkat under hösten.

Sameskolstyrelsen släpper fem nya barnböcker

För den som gillar Tord Nygrens bilderböcker med Sune i huvudrollen kommer nu fem titlar på tre samiska språk: syd, nord- och lulesamiska att finnas till försäljning. Allt som allt blir det 13 nya böcker på samiska språk. Det är Sameskolstyrelsen med kansli i Jokkmokk, som står bakom satsningen och böckerna kommer att finnas till försäljning vi nätet.

Det är en glädjens dag, säger tf. skolchef Annechatrin Brandén om boksläppen.

– Det är en stor brist på skönlitteratur på samiska och särskilt när det gäller barnböcker. Vi är från Sameskolstyrelsens sida verkligen glada över att vi fått extra pengar från Skolverket och Utbildningsdepartementet så att vi har kunnat genomföra det här projektet, säger Annchatrin.

– Jag hoppas att våra samiska barn, föräldrar och pedagoger kommer få stor glädje av de nya böckerna!

Översättningarna är gjorda med stor känsla och varsam hand för att så långt det är möjligt behålla Tord Nygrens berättarröst i de samiskspråkiga Sune-böckerna. Tord Nygren har moderniserat bilderna och gjort dem mer detaljrika i böckerna som nu finns i ny skepnad.

– Alla ska ha rätt att läsa böcker på sitt eget språk, och barnen är en viktig målgrupp, säger Nils-Henrik Sikku, en av stiftarna till Bágo čálliid searvi, samisk skribent och författarförening med kansli i Jokkmokk.
Följande titlar kommer att finnas tillgängliga på samiska. Sune måste sova – på sydsamiska. Den är tidigare översatt till nord- och lulesamiska. Sune vaknar tidigt, Sune har nya stövlar, Sune och stackars skadan och Sune letar och letar finns på syd-, lule- och nordsamiska. Böckerna på svenska har getts ut av Opal förlag och Sameskolstyrelsen är utgivare på samiska. Böckerna går att finna via internet och kan sökas bl.a. på http://www.bokus.com och www.sameskolstyrelsen.se. 

Översättare:
Elli-Risten Tuorda, lulesamiska
Sara Åström, sydsamiska
John E Utsi, nordsamiska
Författare: Tord Nygren
Projekt- och textredaktör: Katarina Pirak Sikku
Sättningsarbete: KulaCultura Publishing – Sámi girjelágádus
Originalutgivare på svenska: Opal förlag
Utgivare på samiska: Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen deltog i konferens i Tromsö

Under temat Samisk lärarutbildning var Sameskolstyrelsen inbjuden till en konferens av norska kulturdepartementet, utbildningsdepartementet och Sàmi Allaskuvla.

Huvudtemat var: hur ska vi säkerställa framtiden så att vi har legitimerade samiska lärare i våra skolor och samt förskolelärare i förskolan.

Vi var ca ett 30-tal personer som lyssnade på olika föreläsare som gav olika bilder av situationen idag och då framför allt i Norge. Sameskolstyrelsen förde fram att behovet hos oss är inte bara avsaknad av legitimerade förskollärare och lärare utan det finns behov av fortutbildning för pedagogerna. Att våra pedagoger få träffas i ett språkbad varje år, möta andra lärare och förskollärare och dela erfarenheter samtidigt som man får ta del av den senaste forskningen inom den samiska pedagogiken. Det behövs också en samisk rektorsutbildning på likvärdig nivå som den svenska.

Vi var överens om att dessa konferenser är viktiga och att vi som arbetar med utbildning i Sàpmiområdet behöver träffas kontinuerligt och diskutera gemensamma frågor.

 

Förskolans dag i Tärnaby; Naestie aarhskuvle anordnade förskolans dag

Naestie aarhskuvle tog i år på sig ansvaret att arrangera firande av förskolans dag torsdag den 18 maj.
Vi samarbetade med Storumans kommuns minoritetssamordnare Mona Fiskum, som stod för maten (suovas och potatismos) som serverades.
Firandet startade vid 9.30 och avslutades vid 13.30. Det kom barn och personal från kommunala förskolor både i Hemavan och Tärnaby, vi var totalt 42 barn och 12 pedagoger som deltog i firandet av förskolans dag(+ 2 resurspersoner för matlagningen).
Förskolebarnen lekte samiska lekar och de fick även pröva på lassokastning. I övrigt så lekte barnen tillsammans vid sandlådan, klätterställningen och runt omkring gamla skolan.
Maten var väldigt uppskattad av både barn och vuxna.
Pedagogerna var väldigt positiva och gav uttryck för att alla förskolor borde träffas oftare.

Dans i Kiruna stadshus

Under onsdagskvällen den 31 maj dansades under stor glädje i Kiruna stadshus. Våra elever som deltar i projektet Dans i skolan hade dansuppvisning och dansade in våren och midnattssolen i stadshuset.

Kvällen började med att förskolan jojkade in kvällen. Det är ett projekt som pågår i förskolan som drivs av Melina Kuhmunen – härligt och se!

Sedan fortsatte det med dans i hela hallen till musik av bl a Vivaldi och Taube. Fantastisk kväll!


Skolverket besökte sameskolorna

Under några dagar besöker Skolverket sameskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando och Kiruna.

Syftet med besöket är att möta alla som arbetar i skolan för att inhämta synpunkter på läroplan och övriga styrdokument som Skolverket producerar. Vad ser vi behöver förändras i Läroplanen? Kursplanen i samiska – hur fungerar den i praktiken? Det finns många frågor kring skolans olika styrdokument och som ligger till grund för vår vardag. Besöket leder till att medarbetarna i organisationen kan vara med och påverka till förbättringar i läroplan och andra styrdokument.