Sameskolstyrelsen bedriver  fjärrundervisning i nord-, lule- och sydsamiska för  förskoleklass, grundskola och gymnasium.

För att kunna planera organisationen för läsåret 2020/2021 vill vi få in anmälningar till samiska undervisningen under vårterminen 2020. Det är elevens rektor som gör anmälan.

Vid frågor, kontakta biträdande skolchef Laila Stenberg, 0981-200 04.