Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-12-06–07. Protokoll har upprättats och härmed tillkännagives justering.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.