Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-09-20–21. Protokoll har upprättats och härmed tillkännagives justering.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.