Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-06-07. Protokoll har upprättats och härmed tillkännagives justering.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.