Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-02-07. Protokoll har upprättats och justering tillkännagives härmed.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.