Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-01-10. Protokoll har upprättats och justering tillkännagives härmed.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.