Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2022-09-22. Protokoll har upprättats och justering tillkännagives härmed.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.