Tidsbegränsad anställning från och med 2022-10-01 och tills vidare, dock längst 2023-04-30.

Beslutet (Sc 38/22) förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.