Anställning från och med 2023-05-01 och tills vidare, dock längst 2025-08-31.

Beslutet (Sc 10/23) förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.