Anställning som rektor 50% från och med 2023-05-01 dock längst till och med 2023-08-31.

Anställning som rektor 30% från och med 2023-09-01 och tills vidare, dock längst 2025-08-31

Beslutet (Sc 10/23) förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.