Beslutet (Sc 02/23) förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.