Med anledning av Sveriges Radios rapportering om att förskolor runt om i Sverige tvingas stänga med anledning av den pågående pandemin vill Sameskolstyrelsen lämna följande kommentar:

Även vi är påverkad av rådande läge. Det ser dock lite olika ut på våra skolor och förskolor. Vi arbetar för att hålla igång verksamheterna i möjligaste mån.