Sameskolstyrelsen har beslutat att rusta upp de torvkåtor som finns på sameskolornas gårdar. Under sensommaren har upprustning påbörjats i Jåhkåmåhkke för att sen fortsätta i Váhtjer. Under nästa år är målsättningen att även rusta upp torvkåtorna vid sameskolorna i Giron och Dearna.

Under ledning av de externa entreprenörerna och bröderna Lars-Isak och Nils-Mikael Påve torvas kåtorna om och där det behövs byts även kåtastänger- och öron ut till nya.

Kåtorna är naturliga platser för samtal och samvaro i undervisningssituationer mellan elever och pedagoger. Det är också ett sätt att även använda skolgården som ett pedagogiskt inslag i undervisningen.

Underhållsarbete pågår av torvkåtan vid sameskolan i Jåhkåmåhkke.
Den gamla torven har tagits bort från kåtan och kommer att ersättas av ny.
Underhållsarbetet genomförs av bröderna Lars-Isak Påve och Nils-Mikael Påve från Tuorpon sameby.