Besök av Skolverkets generaldirektör

Sameskolstyrelsen har i två dagar haft besök av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Tillsammans med Anders Duvskär, avdelningschef samt utbildningsråden Helena Lundgren och Gunnar Stenberg har de gjort verksamhetsbesök på sameskolan i Jåhkåmåhkke samt den samiska förskolan Giella.

De har även fått en god inblick i den samiska kulturen och árbediehtu där de bland annat fick träffa Helena Länta och hennes familjs renar.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i samspråk AnnaKarin Länta, skolchef vid Sameskolstyrelsen
Helena Länta tillsammans med Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör

Lyssna på SR Sameradions inslag om Skolverkets besök