Begränsade öppettider på kansliet under julhelgen 2022

Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider under vecka 51 och vecka 52 (23/12-30/12). Om du önskar att besöka kansliet måste du på förhand avtala tid. Du bokar ditt besök via telefon 0971-442 00 (vx).

Om Du vill ta del av allmänna handlingar eller skicka in en handling till oss, var vänlig och mejla till sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se

Du kan också skicka dina handlingar per post. Vår adress är Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk

Eleverna firade Lucia

Sameskolornas elever har idag firat ljusets drottning med traditionsenligt luciasång till mångas uppskattning.

Luciatåget med elever från sameskolan i Jåhkåmåhkke sjunger julsånger i nya kyrkan.

Luciafirande med elever vid sameskolan i Garasávvon.

Luciafirande med elever vid sameskolan i Dearna.

Även eleverna vid sameskolan i Giron firade lucia, något som SVT Sápmi uppmärksammat. Se länk nedan.

https://www.svt.se/nyheter/sapmi/luciatag-i-minus-24-grader-barnen-tyckte-det-var-roligt


Luciafirande vid sameskolan i Váhtjer uppmärksammades av Samiskt språkcentrum:

Digitalisering av de nationella proven

Skolverket höll på torsdagen den 1 december en informationsträff i Luleå där de gick igenom förutsättningar för huvudmän och skolor när det handlar om att digitalisera de nationella proven. För att lyckas behöver både organisation och teknik vara förberett och testat.

För Sameskolstyrelsen är det 2025 eleverna i åk 6 som kommer att ha digitala nationella prov och 2026 kommer även åk 3 ha sina nationella prov digitala.

Läs mer om digitala nationella prov: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven—overgripande-information

Richard Walls, utbildningsråd vid Skolverket berättar om digitala nationella prov för skolhuvudmän i Norrbotten.

Anställd har mottagit Mästarbrev i duodji – skinn och textil

Sameskolstyrelsen vill gratulera Katharina Unga som arbetar som administratör vid Sameskolstyrelsens kansli. I förra veckan mottog hon mästarbrev av  Sveriges Hantverksråd vid en högtidlig ceremoni vid Stockholms stadshus. Det är Sámi Duodji som är branschorganisation. “Katharina har genomfört mästarprovet och har verkligen visat på just mästerlig kvalitét och kunskap.” säger Sámi Duodjis verksamhetsledare Johanna Njaita.

Katharina Unga. Foto: Emma Nilsson/Sámi Duodji

Sameskolstyrelsen uppmärksammar Gïelevåhkoe 2022

Just nu pågår den internationella samisk språkvecka där Sametingen i Sverige, Norge och Finland inbjuder alla att delta och medverka på lokal, regional och nationell nivå under denna gemensamma satsning. 

Sameskolstyrelsen uppmärksammar veckan med att berätta att användandet av de samiska språken är en naturlig del i sameskolornas och de samiska förskolornas verksamhet för att stärka våra barn och elevers språkutveckling.

Sameskolstyrelsen har också påbörjat översättning av myndighetens nya hemsida till de samiska språken syd-, lule- och nordsamiska som ska vara klara för publicering till årsskiftet. Det är några axplock på hur myndigheten arbetar för att synliggöra och använda de samiska språken i sin verksamhet.

Sameskolstyrelsens kvalitetsredovisning 2021-2022

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2022-09–22 fastställdes skolhuvudmannens kvalitetsredovisning för 2021-2022.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.