Klargörande om vilka kursplaner och ämnesplaner som styr modersmålsundervisningen

Sameskolstyrelsen vill klargöra vad som gäller i modersmålsundervisning.

Undervisningen styrs av kursplaner och ämnesplaner för ämnet modersmål. Varje skolform följer sin egen kursplan eller ämnesplan för ämnet modersmål.

I grundskolan och motsvarande obligatoriska skolformer finns separata kursplaner för modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. När en elev får modersmålsundervisning i samiska i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan används sameskolans kursplan för ämnet samiska.

Källor:  Kurs- och ämnesplanerna i modersmål, 5 kapitlet 13 § skolförordningen.

Se mer information i länk: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning

Fortsatt stängt på kansliet fram till v. 1 pga rådande pandemi

Med anledning av rådande pandemi och ökad smittspridning kommer kansliet ha fortsatt stängt fram till 8 januari (vecka 1).

Våra handläggare vid kansliet arbetar som vanligt och nås per e-post eller telefon (0971-442 00 vx). Alla kontaktuppgifter hittar du här: www.sameskolstyrelsen.se/myndigheten/kansli/

Om Du vill ta del av allmänna handlingar, var vänlig och mejla till sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se eller skicka din förfrågan per brev. Vår adress är Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk

Fortsatt stängt på kansliet fram till v. 51 pga rådande pandemi

Med anledning av rådande pandemi och ökad smittspridning kommer kansliet ha fortsatt stängt fram till 18 december (vecka 51).

Våra handläggare vid kansliet arbetar som vanligt och nås per e-post eller telefon (0971-442 00 vx). Alla kontakter till dem hittar du här: www.sameskolstyrelsen.se/myndigheten/kansli/

Om Du vill ta del av allmänna handlingar, var vänlig och mejla till sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se eller skicka din förfrågan per brev. Vår adress är Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk

Kansliet håller stängt vecka 48-49 pga rådande pandemi

Med anledning av den rådande pandemin och ökade smittspridningen har kansliet stängt under vecka 48-49 (23/10–4/12).

Våra handläggare vid kansliet arbetar som vanligt och nås per e-post eller telefon (0971-442 00 vx). Alla kontakter till dem hittar du här: www.sameskolstyrelsen.se/myndigheten/kansli/

Om Du vill ta del av allmänna handlingar, var vänlig och mejla till sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se eller skicka din förfrågan per brev. Vår adress är Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk

 

Giellavahkku/Giellavahkko/Gïelevåhkoe/språkvecka 2020

Under vecka 43 har Giellavahkku/Giellavahkko/Gïelevåhkoe/språkvecka 2020 genomförts att lyfta de samiska språkens status, och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället.

Detta har man arbetat med i Jåhkåmåhkke och Váhtjer under Giellavahkku/Giellavahkko/Gïelevåhkoe/språkvecka 2020

Jåhkåmåhkke har eleverna:

Bakat gahkko i kåtan och på häll

slöjdat olika saker

sett film

teaterworkshop med Elina Israelsson

jojk workshop med Simon Marainen

tipsrunda

Besökt Tjállegoahte

Skrivworkshop med bla Miliana Baer

 

I Váhtjer har eleverna bland annat jobbat om Nåiden och dennes trumma, lärt oss de olika symbolerna som finns på trumman. Barnen fick även göra egna symboler som sedan placerades på en trumma som vi gjort. Barnen har också tillsammans med våra lärare fått baka gahkku från grunden.På tisdag och onsdag lästes Inga geasssi ja Inga giddabeivi och visade föremål till sagorna.Torsdag hade vi halvdag ute och vi började dagen med att alla symboler från trumman var försvunna. Kvar var endast ett brev där det stod att barnen måste följa de olika ledtrådar ute för att hitta symbolerna. Det blev ett spännande äventyr där de till slut hittade symbolerna.Framme där symbolerna var hade lärarna gjort upp eld och barnen fick äta gahkun de bakat själva.