• Svenska
  • Northern Sami

Lärare

 

Nämnden för Sameskolstyrelsen beslutade den 22 mars 2016 om ett nytt utbildningspolitiskt program...

Om fjärrundervisning

senast uppdaterat av:
Eric Danielsson
   2018-01-15

Sameskolstyrelsen har inrättat två förstelärartjänster i ämnena Samiska (Marit Sikku-Trädgårdh) o...

Sidor

Subscribe to Lärare