• Svenska
  • Northern Sami

kommun


På samernas nationaldag hedrade Gustav Fridolin Sameskolstyrelsen med sitt besök....

Sameskolstyrelsen bjuder in till kurs i samisk språkbadsmetodik....

Ryktet om Sameskolstyrelsens nya friskvårdspolicy spred sig med djungeltelegrafen till de andra s...

Sameskolstyrelsen har förbättrat villkoren för sina anställda avseende friskvård....

Sameskolstyrelsen genomför i samarbete med Samiskt språkcentrum del 2 i en fortbildningsserie om ...

Under veckan har 4 chefer från Sameskolorna åkt till Borås för att delta i SIQ:s examinatorutbild...

Under måndagen genomfördes ett utvecklingsarbete i samisk skriftlig bedömning....

Den 21 augusti kommer den första aktiviteten i Sameskolstyrelsens och Sametinget strategiska sama...

19-20 Augusti kommer Sameskolstyrelsen och Skolverket genomföra en konferens om bedömning i samis...

Kommuner som bedriver en bra modersmålsundervisning med minst 2 klocktimmar samiska per vecka kan komma att erhålla bidrag för att ytterligare profilera skolan med samisk integrerad undervisning.

Samisk integrerad undervisning finns för att Sameskolstyrelsens egna Sameskolor endast finns från f-6 klass och bara på vissa orter. För att tillfredsställa behovet för de samiska eleverna i övriga skolor finns samisk integrerad undervisning.

Bidrag för detta kan sökas från Sameskolstyrelsen på nedanstående blanketter.

Sidor

Subscribe to kommun