• Svenska
  • Northern Sami

Förälder

 

Sameskolan i Jokkmokk har idag som första sameskola i Sverige och världen uppnått 100 barn-/eleve...

Samisk integrerad undervisning är undervisning i samiska och samisk slöjd utöver det som skolan genomför inom ämnet modersmål. Även andra ämnen kan ha en samisk inriktning som t ex samisk SO. Skolan och kommunen kan söka bidrag för alla ämnen men ett minsta kriterium för att erhålla bidrag är att man idag genomför 2 klocktimmar samiska som modersmål.

Om kommunen erbjuder det kan de söka samisk integrerad undervisning i alla ämnen. För att erhålla bidrag måste de genomföra både utökad tid i samiska och samisk slöjd, därefter prioriteras övriga ämnen med ett samiskt perspektiv.

Samiska barn som är mellan ett och fem år kan gå i samisk förskola under den tid då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig med ett mindre barn får dina äldre barn gå högst 15 timmar per dag i förskolan eller familjedaghemmet. Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton.

Vår skolportal infomentor är kommunikationskanalen mellan vårdnadshavare och skolan. Där kan ni som föräldrar följa ert barns utveckling mot målen i läroplanen. Ni kan kommunicera med ert barns lärare. Lär er mer genom att titta på filmklippet.

Infomentor Hub www.youtube.com/embed/62pZ2t4cd2s

Sidor

Subscribe to Förälder