• Svenska
  • Northern Sami

Samisk integrerad undervisning

Kommuner som bedriver en bra modersmålsundervisning med minst 2 klocktimmar samiska per vecka kan komma att erhålla bidrag för att ytterligare profilera skolan med samisk integrerad undervisning.

Samisk integrerad undervisning finns för att Sameskolstyrelsens egna Sameskolor endast finns från f-6 klass och bara på vissa orter. För att tillfredsställa behovet för de samiska eleverna i övriga skolor finns samisk integrerad undervisning.

Bidrag för detta kan sökas från Sameskolstyrelsen på nedanstående blanketter.

Sidor

Subscribe to Samisk integrerad undervisning