• Svenska
  • Northern Sami

Samisk integrerad undervisning

Sameskolstyrelsen bjuder in till kurs i samisk språkbadsmetodik....

Ryktet om Sameskolstyrelsens nya friskvårdspolicy spred sig med djungeltelegrafen till de andra s...

Sameskolstyrelsen har förbättrat villkoren för sina anställda avseende friskvård....

Sameskolstyrelsens chefer har under föregående veckor varit runt om i landet och besökt skolor oc...

Sameskolstyrelsen genomför i samarbete med Samiskt språkcentrum del 2 i en fortbildningsserie om ...

Under veckan har 4 chefer från Sameskolorna åkt till Borås för att delta i SIQ:s examinatorutbild...

Under måndagen genomfördes ett utvecklingsarbete i samisk skriftlig bedömning....

Den 21 augusti kommer den första aktiviteten i Sameskolstyrelsens och Sametinget strategiska sama...

19-20 Augusti kommer Sameskolstyrelsen och Skolverket genomföra en konferens om bedömning i samis...

Samisk integrerad undervisning är undervisning i samiska och samisk slöjd utöver det som skolan genomför inom ämnet modersmål. Även andra ämnen kan ha en samisk inriktning som t ex samisk SO. Skolan och kommunen kan söka bidrag för alla ämnen men ett minsta kriterium för att erhålla bidrag är att man idag genomför 2 klocktimmar samiska som modersmål.

Om kommunen erbjuder det kan de söka samisk integrerad undervisning i alla ämnen. För att erhålla bidrag måste de genomföra både utökad tid i samiska och samisk slöjd, därefter prioriteras övriga ämnen med ett samiskt perspektiv.

Sidor

Subscribe to Samisk integrerad undervisning