• Svenska
  • Northern Sami

Kiruna sameskola

Skolan är nyrenoverad och förskolan har nya lokaler.
Verksamheten leds av Katarina Sixten Inga som började som rektor i januari 2016.

Samiska barn som är mellan ett och fem år kan gå i samisk förskola under den tid då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig med ett mindre barn får dina äldre barn gå högst 15 timmar per dag i förskolan eller familjedaghemmet. Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton.

Sidor

Subscribe to Kiruna sameskola