• Svenska
  • Northern Sami

Kiruna sameskola

Skolan är nyrenoverad och förskolan har nya lokaler.
Verksamheten leds av Katarina Sixten Inga som började som rektor i januari 2016.

På samernas nationaldag hedrade Gustav Fridolin Sameskolstyrelsen med sitt besök....

Sameskolstyrelsen bjuder in till kurs i samisk språkbadsmetodik....

Ryktet om Sameskolstyrelsens nya friskvårdspolicy spred sig med djungeltelegrafen till de andra s...

Sameskolstyrelsen har förbättrat villkoren för sina anställda avseende friskvård....

Sameskolstyrelsens chefer har under föregående veckor varit runt om i landet och besökt skolor oc...

Sameskolstyrelsen genomför i samarbete med Samiskt språkcentrum del 2 i en fortbildningsserie om ...

Under veckan har 4 chefer från Sameskolorna åkt till Borås för att delta i SIQ:s examinatorutbild...

Nedladdningsbara blanketter för Karesuando Sameskola

Klicka på den blankett (i pdf format) du behöver.
Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in.

Den 21 augusti kommer den första aktiviteten i Sameskolstyrelsens och Sametinget strategiska sama...

19-20 Augusti kommer Sameskolstyrelsen och Skolverket genomföra en konferens om bedömning i samis...

Sidor

Subscribe to Kiruna sameskola