• Svenska
  • Northern Sami

Karesuando sameskola

Duorastaga 29/8 lea olgobeaivi.
Mii galgat murjet. Oahppit heitet d 13:00.

Gaskavahkku 4/9 lea olgobeaivi.
Mii galgat suidnet.

Oahppit heitet d.13:30.

senast uppdaterat av:
Laila Stenberg
   2013-08-28

Skuvla álgá mánnodaga 26/8 diibmu 8:20. Ovdaskuvlaluohkká heaitá diibmu 11:20....

Den 21 augusti kommer den första aktiviteten i Sameskolstyrelsens och Sametinget strategiska sama...

19-20 Augusti kommer Sameskolstyrelsen och Skolverket genomföra en konferens om bedömning i samis...

Samiska barn som är mellan ett och fem år kan gå i samisk förskola under den tid då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig med ett mindre barn får dina äldre barn gå högst 15 timmar per dag i förskolan eller familjedaghemmet. Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton.

Sidor

Subscribe to Karesuando sameskola