• Svenska
  • Northern Sami

Karesuando sameskola

På samernas nationaldag hedrade Gustav Fridolin Sameskolstyrelsen med sitt besök....

Sameskolstyrelsen bjuder in till kurs i samisk språkbadsmetodik....

Ryktet om Sameskolstyrelsens nya friskvårdspolicy spred sig med djungeltelegrafen till de andra s...

Sameskolstyrelsen har förbättrat villkoren för sina anställda avseende friskvård....

Sameskolstyrelsens chefer har under föregående veckor varit runt om i landet och besökt skolor oc...

Sameskolstyrelsen genomför i samarbete med Samiskt språkcentrum del 2 i en fortbildningsserie om ...

Under veckan har 4 chefer från Sameskolorna åkt till Borås för att delta i SIQ:s examinatorutbild...

Hej föräldrar!
Gå in på www.avlusningsdagar.se så får ni info om detta. Avlusningsdagar är 13-15 september och är en kampanj i förebyggande syfte för att förhindra spridning av hårlöss på förskolor och skolor.

senast uppdaterat av:
Laila Stenberg
   2013-09-06

Nedladdningsbara blanketter för Karesuando Sameskola

Klicka på den blankett (i pdf format) du behöver.
Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in.

Sidor

Subscribe to Karesuando sameskola