• Svenska
  • Northern Sami

Jokkmokk sameskola

Nämnden för Sameskolstyrelsen beslutade den 22 mars 2016 om ett nytt utbildningspolitiskt program...

Allmänna blanketter för sameskolan

Klicka på den blankett (i pdf format) du behöver. Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in.

Sameskolstyrelsen har inrättat två förstelärartjänster i ämnena Samiska (Marit Sikku-Trädgårdh) o...

Sidor

Subscribe to Jokkmokk sameskola