• Svenska
  • Northern Sami

Gällivare sameskola

Sameskolan i Gällivare välkomnar alla samiska barn att börja skolan hos oss.

På samernas nationaldag hedrade Gustav Fridolin Sameskolstyrelsen med sitt besök....

Sameskolstyrelsen bjuder in till kurs i samisk språkbadsmetodik....

Ryktet om Sameskolstyrelsens nya friskvårdspolicy spred sig med djungeltelegrafen till de andra s...

Sameskolstyrelsen har förbättrat villkoren för sina anställda avseende friskvård....

Sameskolstyrelsens chefer har under föregående veckor varit runt om i landet och besökt skolor oc...

Sameskolstyrelsen genomför i samarbete med Samiskt språkcentrum del 2 i en fortbildningsserie om ...

Under veckan har 4 chefer från Sameskolorna åkt till Borås för att delta i SIQ:s examinatorutbild...

Nedladdningsbara blanketter för Gällivare Sameskola

Klicka på den blankett (i pdf format) du behöver.
Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in.

Blanketter till förskola finner ni på Gällivare kommun.

Skolstart vid Sameskolan i Gällivare...

Sidor

Subscribe to Gällivare sameskola