• Svenska
  • Northern Sami

Läroplaner

Sameskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.

Även förskolan har en Läroplan där beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

senast uppdaterat av:
Björn Hedlund
   2013-05-16