• Svenska
  • Northern Sami

Krisplan

Sameskolor har en utarbetad krisplan.

Det vill säga en plan som styr hur man ska bete sig när olika krissituationer uppstår. Planen kan användas som ett stöd om elever och/eller personal drabbas av till exempel katastrofer eller andra kriser. Det kan gälla dödsfall, olycksfall och andra oförutsedda händelser i eller utanför skolan som gör att människor behöver akut hjälp och ett medicinskt och/eller psykosocialt omhändertagande.

När något oförutsett inträffar kan det vara en bra hjälp för omgivningen att ha en krisberedskapsplan att gå efter, eftersom förvirring ofta uppstår i det akuta skedet. Man kan naturligtvis inte i en plan förutse allt som kan behöva göras, eftersom ingen traumatisk händelse är den andra lik. Det finns dock vissa elementära saker som är bra att tänka på när något har hänt.

Vill du veta mer om sameskolans krisplan, kontakta rektor.

senast uppdaterat av:
Björn Hedlund
   2015-05-05