• Svenska
  • Northern Sami

Förskoleklass

Det år ditt barn fyller sex år har hon eller han rätt att börja i en förskoleklass. Det är en frivillig, avgiftsfri övergång mellan förskola och den obligatoriska skolan. Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Det kostar ingenting att gå i förskoleklass

senast uppdaterat av:
Support
   2014-02-06