• Svenska
  • Northern Sami

Förskola

Samiska barn som är mellan ett och fem år kan gå i samisk förskola under den tid då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig med ett mindre barn får dina äldre barn gå högst 15 timmar per dag i förskolan eller familjedaghemmet. Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton.

Som förälder till ett barn hos samisk förskola har det stor betydelse för barnets språkutvecklingen kommande år att ni som vårdnadshavare kan stödja dess inlärning. Om ni inte är samisktalande eller känner att ni vill utveckla er egen samiska språkförmåga erbjuder Sametinget bidrag för detta. Gå in på Sametingets hemsida för att se om ni har rätt att söka.

senast uppdaterat av:
Support
   2014-07-02