• Svenska
  • Northern Sami

För föräldrar

Samisk integrerad undervisning är undervisning i samiska och samisk slöjd utöver det som skolan genomför inom ämnet modersmål. Även andra ämnen kan ha en samisk inriktning som t ex samisk SO. Skolan och kommunen kan söka bidrag för alla ämnen men ett minsta kriterium för att erhålla bidrag är att man idag genomför 2 klocktimmar samiska som modersmål.

Om kommunen erbjuder det kan de söka samisk integrerad undervisning i alla ämnen. För att erhålla bidrag måste de genomföra både utökad tid i samiska och samisk slöjd, därefter prioriteras övriga ämnen med ett samiskt perspektiv.

Skolan kan naturligtvis utan Sameskolstyrelsen hjälp inrikta sina ämnen mot ett samiskt innehåll för alla elever. Det finns nämligen ett uppdrag för alla skolor att undervisa om nationella minoriteter. Målen i olika ämnen kan uppnås även när man bygger undervisningen på ett samiskt perspektiv.

Några exempel: När man läser historia är det naturligt att prata om den lokala historien och exempelvis om hur samer och nybyggare har levt sida vid sida de sista århundradena.

Inom NO så är det naturligt att när man undervisar om radioaktivitet och strålning belysa de konsekvenser kärnkrafthaveriet i Tjernobyl hade på renskötsel.

Ni som föräldrar bör samla ihop er och tillsammans påtala för rektor och kommun att ni kräver samisk integrerad undervisning. Ni kan hänvisa till minoritetsspråkslagen, SKOLFS  2010:251 samt SFS 2011:185.

senast uppdaterat av:
Martin Alemyr
   2013-09-03