• Svenska
  • Northern Sami

Ansökan om samisk integrering

 Varje elev som har ett modersmål som tillhör minoritetsspråken har rätt till att studera sitt språk. Samiska elever som går i grundskolan har rätt till att få modersmålsundervisning utöver den ordinarie modersmålsundervisningen i samiska. Det innebär att kommuner kan ansöka om medel från Sameskolstyrelsen för att möjliggöra för samiska elever att få fler lektioner i samiska samt samisk slöjd och samisk hemkunskap mm. Se reglemente för Samisk integrering.

Bidrag för detta kan sökas från Sameskolstyrelsen på nedanstående blanketter.

senast uppdaterat av:
Martin Alemyr
   2017-08-28