• Svenska
  • Northern Sami

Ansökan om samisk integrering

Kommuner som bedriver en bra modersmålsundervisning med minst 2 klocktimmar samiska per vecka kan komma att erhålla bidrag för att ytterligare profilera skolan med samisk integrerad undervisning.

Samisk integrerad undervisning finns för att Sameskolstyrelsens egna Sameskolor endast finns från f-6 klass och bara på vissa orter. För att tillfredsställa behovet för de samiska eleverna i övriga skolor finns samisk integrerad undervisning.

Bidrag för detta kan sökas från Sameskolstyrelsen på nedanstående blanketter.

Kommuner söker först kontakt med Sameskolstyrelsen och upprättar ett avtal för att sedan lämna in en ansökan. Avtalet kan tecknas året runt men ansökningshandlingarna skall lämnas in under tidig vår. Det är viktigt att skolan och kommunen tidigt börjar planera den integrerade undervisningen och bemanningen av tjänster. Arbetet bör starta senast under februari månad.

Ni som idag saknar integrerad samisk undervisning, hör av er!

Vi väntar på ert samtal.

senast uppdaterat av:
Martin Alemyr
   2013-09-03