• Svenska
  • Northern Sami

Satsning inom skolmat och det samiska köket

Satsning inom skolmat och det samiska köket

I februari 2012 startade en fortbildning för hemkunskapslärare och kockar vid de fem sameskolorna. Målet är bland annat mer samisk mat i skolan. Regeringen har beviljat medel till projektet för att öka kunskapen och intresset för samisk mat i sameskolorna. Personalen ska ökade kunskaper om den samiska matkulturen och utveckla undervisning om den.

senast uppdaterat av:
Björn Hedlund
   2013-05-16