• Svenska
  • Northern Sami

Fjärrundervisning i samiska

Fjärrundervisning i samiska

Sameskolstyrelsen erbjuder från och med hösten 2015 fjärrundervisning i samiska. Vi erbjuder lektioner på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska och följer kursplanen för ämnet.

Lärarna undervisar via Google hangout och Google classroom vilket är ett lättanvänt verktyg och som är kostnadsfritt att använda. 

Vid  förfrågningar ta kontakt med Tiina Johansen, projektledare för fjärrundervisningen, 072-238 45 90. Rektor för fjärrundervisningen är Laila Stenberg, 0981-20004

Avtal för fjärrundervisning finns under blanketter.

E-post Tiina.Johansen@sameskolstyrelsen.se och rektor.karesuando@sameskolstyrelsen.se

Välkommen att ansöka om fjärrundervisning!

senast uppdaterat av:
Annechatrin Branden
   2016-04-06