• Svenska
  • Northern Sami

Fjärrundervisning i samiska

Om fjärrundervisning

Sameskolstyrelsen erbjuder från och med hösten 2015 fjärrundervisning i samiska. Varje samisk elev, oavsett var eleven bor, har rätt till att få modersmålsundervisning i samiska, alternativt samiskt språkval.

Vi erbjuder fjärrundervisning i lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska. Våra lärare har en gedigen kunskap i den samiska varieteten de undervisar i och undervisningen utgår ifrån Läroplanen och kunskapskraven i ämnet samiska.

Vid  förfrågningar ta kontakt med Laila Stenberg, rektor för fjärrundervisningen,tel: 0981-20004, 070-227 59 47

E-post: fjarrundervisning@sameskolstyrelsen.se

Information till skolor med fjärrundervisning i samiska

Här finns tekniska instruktioner till skolan med fjärrundervisning i samiska

Under vårterminen har vi kvar platser för elever som vill läsa samiska. Detta gäller främst lulesamiska  och sydsamiska. För att kunna planera in undervisning i samiska till höstterminen 2018 vill vi ha in intresse anmälan från skolor senast april 2018.

Välkommen att ansöka om fjärrundervisning!

senast uppdaterat av:
Eric Danielsson
   2018-01-15