• Svenska
  • Northern Sami

Sameskolstyrelsens nya hemsida

Syftet med den nya hemsidan är att bättre än tidigare kunna kommunicera viktig information till sina kunder och intressenter. I dessa kategorier ingår bland annat elever, föräldrar och kommuner.
Siten är uppdelat  i två huvuddelar med myndighetens verksamhet samt Sameskolornas verksamhet.
Skolchefen Björn Hedlunds mål med sidan är att den ska ge alla som är i behov av information likvärdig och tillräcklig information.
Respektive skola ansvarar för publiceringen av informationen på sina sidor.
Skolchefen strävar också efter hemsidan ska att öka samarbetet med de kommuner som har samisk integrerad undervisning och mellan lärare i olika kommuner. 
På hemsidan finns en karta som beskriver de skolor och kommuner som har avtal om samisk integrerad undervisning. Här kan föräldrar se om deras kommun har samisk undervisning eller om föräldrarna måste påpeka att kommunen bör upprätta ett samarbete med Sameskolstyrelsen.