• Svenska
  • Northern Sami

Nyheter

Under vecka 402 träffades den nya nämnden för Sameskolstyrelsen i Kiruna för ett startmöte....

Diehtojuohkin ohppiide ja váhnemiidda...

Inskrivning av nybörjare till sameskolan i Karesuando och Kiruna hösten 2014...

Matlagning och bakkurs i Karesuando. lördag 25 januari och söndag 26 januari...

Matlagning och bakkurs i Karesuando. lördag 25 januari och söndag 26 januari...

Diehtu !...

Under våren 2013 skickades en elevenkät ut till eleverna på samtliga sameskolor inklusive Karesua...

Under våren 2013 skickades en elevenkät ut till eleverna på sameskolorna och Karesuando grundsk...

Diehtu /information v47-- Leaksolohkan/Leaksoveahkki- läxhjälp...

Sameskolstyrelsens chefer har under föregående veckor varit runt om i landet och besökt skolor oc...

Sidor

Subscribe to Aktuellt i skolan