• Svenska
  • Northern Sami

Nyheter

Diehtu váhnemiidda/ information till föräldrar...

På samernas nationaldag hedrade Gustav Fridolin Sameskolstyrelsen med sitt besök....

Provdatum läsåret 2013/2014...

Sameskolstyrelsen bjuder in till kurs i samisk språkbadsmetodik....

Ryktet om Sameskolstyrelsens nya friskvårdspolicy spred sig med djungeltelegrafen till de andra s...

Sameskolstyrelsen har förbättrat villkoren för sina anställda avseende friskvård....

Skolsköterskorna påminner om avlusningsdagarna 7-9 februari....

Sidor

Subscribe to Aktuellt i skolan