• Svenska
  • Northern Sami

VAHKKU 11-12-13

Vahkku 11

Fáddá/ tema : rievssat gárdun / ripsnarning

Disdaga- Tisdag 10/3 mii čuoigat/ åker vi skidor 8.20-10.30
SABEHAT MIELDE / TA MED SKIDOR !

Vahkku 12

Fáddá bargu:

Suovas muoraid ordnet /hämta ved till rökning
Millet bierggu / mala kött
Gurpiid dahkat
Suovasduhttit gurppiid / röka

Duorasdaga 19/3 KM čuigosat Gironis, dábálaš skuvlabeaivi sidjiide geat eai vuolgge čuoigat
Torsdag KM skidåkning Kiruna, vanlig skoldag för dem som ej följer med.
Busse áiggit bohtet maŋŋel / buss tider kommer senare.

Vahkku 12-13 Muohta sánit / snöterminologi

V11- V20 Nationella prov för år 3

Guovdageainnu Allaskuvlla studeanttat leat hárjehallame min luhtte vahkku 11-12-13.
Studenter från Kautokeino högskola gör praktik hos oss vecka 11-12-13.