• Svenska
  • Northern Sami

Språkfortbildningsdag om det samiska språket

Den 21 augusti kommer den första aktiviteten i Sameskolstyrelsens och Sametinget strategiska samarbete att genomföras i Gällivare. All pedagogisk personal kommer att delta i utbildningen.

Ett flertal föreläsare kommer belysa det samiska språkets utveckling och revitalisering ur olika perspektiv. Dagen kommer att innehålla praktiska moment där deltagarna får arbeta med innehållet på seminarierna.

Syftet med utbildningsdagen är att skapa en gemensam grund att stå på när det gäller fortsatt språkutvecklingsarbete inom sameskolorna. 

Mål: Ett utökat samarbete mellan skolorna så att vi skapar gemensamma arbetssätt och metoder för språkutveckling.

Att informera om samarbetet mellan myndigheterna och vilka mål vi ser framför oss. 

Externa intressenter från kommuner och samisk integrerad undervisning kommer att kunna följa delar av innehållet på vår youtube-kanal.

 Information om Annika Pasanen:

Länk till Nuoráts reportage en artikel om Enaresamiskan

http://www.nuorat.se/reportasat/varfoer-i-aanaar/