• Svenska
  • Northern Sami

Språkbadskurs i Jokkmokk

Sameskolstyrelsen har hållit del 1 av 2 av en språkbadskurs för pedagoger och språkintresserade under två dagar i Jokkmokk. Ca 60 personer har deltagit. Ni som inte kunnat delta som jobbar som lärare inom den samiska integrerade undervisningen har möjlighet att delta på distans. Kursen går att se på Sameskolstyrelsens youtube-kanal. För att kunna erhålla högskolepoäng måste ni registrera er på Samisk högskola via länken anmälan och lämna in ett arbete om hur man planerar och genomför ett språkbad. Detta arbete kan sker bäst i en grupp om ca 4 personer.

 Kursen ingår i en större satsning som påbörjats under hösten 2013. Personalen vid Sameskolorna har identifierat behov av fortbildning och att fastställa gemensamma arbetssätt för språkinlärning för barn och elever som har flera språk. Skolchefen genomför därför denna satsning på samiskan som är ett av två strategiska kompetensutvecklingsområden de närmsta två åren. 

Efter genomförd konferens ska deltagaren kunna genomföra samiskt språkbad samt fått förståelse för hur det kan planeras, genomföras och utvärderas med alla berörda elevkategorier inom sameskolan, samiska förskolan och den samiskt integrerade undervisningen. Goda exempel på genomförda utbildningsinsatser kommer att redovisas.

Satsningen sker i samverkan och med stödfinansiering av Sametingets språkcentrum, Samisk högskola i Kautokeino samt Saemien lohkemejarnge.

Den ger deltagarna 10 studiepoäng vi Samisk högskola.Det finns möjlighet att fortsätt fördjupning på egen hand inom området, ytterligare 20 stp.