• Svenska
  • Northern Sami

Skuvlaloahpaheapmi / Skolavslutning

Diehtu váhnemiidda/ information till föräldrar

Mis lea skuvlaloahpaheapmi gaskavahku 11/6.
Oahppit bohtet dábálaš áiggi skuvlii.
Diibmu 9.00 lea girku ja de maŋŋel mii čoahkkanit searvegoddevissui gáfestallat.
Taxi doalvu ohppiid ruoktot diibmu 10.30

Vi har skolavslutning onsdagen den 11/6.
Eleverna kommer vanlig tid till skolan.
Kl 9.00 är vi i kyrkan och därefter samlas vi i församlingshemmet och dricker kaffe.
Taxin hem för eleverna kl.10.30

Dieđut/ info: www.sameskolstyrelsen.se

Buori geasi sávvet oahpaheaddjit!

Trevlig sommar önskar lärarna !